I den offentliga läsningen som hölls i Ratton Palace i Lissabon meddelade den föredragande domaren Carlos Medeiros Carvalho att "TC beslutade enhälligt att inte uttala sig om författningsstridigheten" av regleringsnormerna i det dekret som godkändes av republikens församling den 19 juli.

Förklaringen till beslutet förstärktes av ordföranden för TC, José João Abrantes, "eftersom han förstår att, för syftet med skyldigheten till förhandsförhör (...), ärendet inte presenterar sig som frågor som rör de autonoma regionerna", eftersom Marcelo Rebelo de Sousa hade motiverat sändningen med "brist på samråd" med de statliga organen i de autonoma regionerna Madeira och Azorerna.