Med appen Fatura da Sorte kan du ta del av all information som rör dragningen av Lucky Invoice, inklusive "datum och priser för nästa tävling, resultat av tävlingar som redan har ägt rum och de kuponger som tilldelades dig baserat på fakturorna som identifierats med din NIF", förklarar skattemyndigheten i en publikation som delats på Instagram.

Appen, förklarar AT, kan laddas ner på de "vanliga platserna", det vill säga i iOS- eller Android-operativsystemets butiker. För länkar och detaljer om hur du laddar ner appen klicka här.