Den säsongsbetonade vaccinationskampanjen kommer att starta under andra halvan av september och kommer att äga rum samtidigt med influensan, båda är gratis för alla personer över 60 år och för andra prioriterade grupper som fortfarande kommer att definieras av generaldirektoratet för hälsa(DGS).

Regeringen har åtagit sig att betala 2,5 euro för varje Covid-vaccin som ges på öppenvårdsapotek, i likhet med vad som betalas för varje influensavaccin. Enligt ECO täcker detta belopp både logistik och administration. Av detta belopp kommer apoteken att behöva betala en del till läkemedelsindustrins distribution för leverans av vacciner, vars belopp ännu inte har slutförts. På ECO:s fråga sade en officiell källa från hälsoministeriet endast att förordningen i denna fråga "väntar på gemensam publicering med finansministeriet, så det är för tidigt att ge mer information".