Både i Portugal och i hela Europeiska unionen och euroområdet var juli synonymt med stabilitet på arbetsmarknaden. Arbetslösheten förändras varken här, i gemenskapsblocket eller i det gemensamma valutaområdet, med portugisisk arbetslöshet kvar under genomsnittet för länder som har euron, men över det som ses i EU.

"I juli 2023 var arbetslösheten i euroområdet 6,4 %, stabil jämfört med juni 2023 och under de 6,0 % som noterades i juli 2022. Arbetslösheten i EU var 5,9 procent, också stabil jämfört med juni 2023 och lägre än de 6,1 procent som noterades i juli 2022", framhåller Eurostat.

Även här, under årets sjunde månad, förändrades inte arbetslösheten jämfört med föregående månad och låg kvar på 6,3%. Detta värde är dock högre än det som noterades för ett år sedan.

I jämförelse med det gemensamma valutaområdet och gemenskapsblocket låg Portugal kvar under genomsnittet för det första, men över genomsnittet för det andra, i likhet med vad som redan hade hänt under tidigare månader.

Bland de olika medlemsstaterna är Spanien däremot fortfarande det land som har den allvarligaste arbetslösheten. I juli registrerades en arbetslöshet på 11,6 procent, fortfarande 0,1 procentenheter lägre än föregående månad.

På den andra sidan av tabellen finns Malta, där arbetslösheten var 2,5 procent i juli, identisk med den som registrerades under föregående månad.