Fastigheter har återigen blivit den viktigaste investeringsdestinationen för portugiserna 2022. Banco de Portugals(BdP) räkenskaper visar att familjer i år koncentrerade 498 miljarder euro i fastighetstillgångar (nämligen i bostäder). Det är första gången på 13 år som fastighetstillgångar väger tyngre än finansiella tillgångar i familjernas förmögenhet.

Enligt en rapport från idealista har en trend observerats under de senaste sju åren när det gäller privat förmögenhet: värdet på fastighetstillgångar har ökat snabbare än det kapital som investerats i finansiella tillgångar (t.ex. insättningar). Och det finns en enkel förklaring: överföringen av förmögenhet till bostäder drevs av de låga räntor som observerades fram till juli 2022, tillsammans med höga huspriser.

Det visar sig att det belopp som familjer investerade i fastighetstillgångar ökade så mycket att det 2022 överträffade de finansiella tillgångarna för första gången på 13 år. Enligt BdP ägde familjer 498 miljarder euro i fastigheter förra året, jämfört med 480 miljarder euro investerade i finansiella tillgångar. Värdeökningen på fastigheter jämfört med 2010 är 35%, över de 30% som ökade värdet på finansiella tillgångar.

Detta var också det högsta värde som BdP någonsin registrerat för privata fastighetstillgångar, som ökade med 10% jämfört med 2021.