I ett uttalande förklarade Metropolitano de Lisboa att ingreppet, "med en total investering på en miljon euro", kommer att påbörjas idag och bör vara slutfört i slutet av året.

Enligt företaget är de fem hissarna på stationen Alameda 23 år gamla och den genomsnittliga livslängden för denna utrustning, med liknande egenskaper, "är cirka 25 år, vilket innebär att de är i slutet av sin livslängd".

Enligt Lissabons tunnelbana kommer utbytet av de fem hissarna mot "modernare och mer motståndskraftig" utrustning att genomföras i etapper för att "inte orsaka problem för dem som vill använda stationen".

Bygg- och installationsarbetet med de nya hissarna kommer att göra det möjligt för personer med nedsatt rörlighet, särskilt rullstolsburna, att ta sig mellan ytan och plattformen.

Den 31 augusti tillkännagav Metropolitano de Lisboa en investering på totalt 13,75 miljoner euro i modernisering, åtkomst och utbyte av mekanisk utrustning (rulltrappor och hissar) på stationer.

Enligt företaget har Lissabons tunnelbana 117 hissar, 234 rulltrappor och 10 rörliga gångvägar i hela sitt nätverk.

Relaterad artikel: Förbättringar av Lissabons tunnelbana