Uppgifter från rapporten om bekämpning av bedrägerier och skatte- och tullflykt 2022 visar att de främsta skälen till klagomål var skattemyndighetens(AT) förfaranden inom områden som IRS, IMI, IUC, moms och skatterättvisa, enligt Correio da Manhã.

Enligt AT är ökningen av klagomål en följd av medborgarnas uppfattning om sina rättigheter, samt spridningen av denna tjänst genom utbyte av åsikter mellan skattebetalare, vilket bevisas av ökningen med mer än 580% av klagomålen mot skattemyndigheterna.

Av de totalt 5 345 klagomålen besvarade skattemyndigheten 5 147, ett antal som närmar sig 100%, enligt den publicerade rapporten. Enhetens viktigaste slutsatser vid bedömningen av klagomålen är att 60% av svaren endast var informativa och i 22% av fallen hade medborgarna rätt. Å andra sidan anger AT i 10% av fallen att skattebetalarna hade fel.