Enligt ett pressmeddelande förvaltade Pestana Group redan hotellenheten och golfbanorna och har med detta förvärv nu stärkt sin position genom att bli ägare.

Anläggningen, som omfattar ett 5-stjärnigt hotell, 2 golfbanor med 18 och 9 hål samt mark för utveckling med en bruttoarea på 7 770 m², såldes till ett värde av cirka 43 000 000 euro.

"Den här försäljningen är en viktig milstolpe på Vilamouras fastighetsmarknad och visar på potentialen för fortsatta investeringar i regionen. Pestana Vila Sol är en referens för turism och golf i Algarve, och vi är glada och stolta över att ha deltagit i denna transaktion." kommenterar Karina Simões, Head of Hotel Advisory på JLL.

Duarte Morais Santos, Head of Hotel på CBRE Portugal tillägger att: "Detta är ännu en affär som bekräftar den växande dynamiken på hotellmarknaden i södra delen av landet, attraktiv för både internationella och nationella investerare. Pestana Vila Sol är en unik referenstillgång i Algarve och vi var stolta över att vara involverade i denna transaktion. Vi tror starkt på den växande potentialen i Algarveregionen, som med en kvalitetsprodukt kommer att ha vad som behövs för att växa och locka nya investerare i framtiden."

Francisco Caldeira, från Worx Real Estate Consultants, anser att: "Hotellsektorn har fått en alltmer framträdande roll under 2023 och representerar 40% av den totala investeringsvolymen under första halvåret. På detta sätt är Portugals fortsatta betydelse på den internationella investeringskartan, liksom vikten av turismen i landet, tydlig. Algarve, med betoning på Vilamoura, har visat sin ständiga utveckling och utveckling och blivit attraktivt i samband med global turism. Denna verksamhet understryker regionens strategiska betydelse, både för nationella och internationella operatörer och investerare. Slutligen är det viktigt att lyfta fram det arbete som utförts av de tre konsulterna, som i nära samarbete med Santander, som kund, slutförde en framgångsrik och viktig transaktion under 2023, som alla kan vara stolta över."

"Förvärvet av Pestana Vila Sol är kulmen på en process som inleddes för ett dussin år sedan när Pestana Group tog över förvaltningen av denna hotellenhet och den intilliggande golfbanan. Inledningsvis lyckades vi återställa lönsamheten för dessa enheter och därefter förstärkte vi vårt åtagande genom att ta på oss risken som hyresgäster med en fast marknadshyra. Med köpet av detta projekt visar vi och belyser vad som från början har varit vårt engagemang för detta projekt och för att investera i turism i Algarve", betonar Pedro Lopes, administratör för Algarve-regionen i Pestana Group.