I ett uttalande sade Oceano Azul Foundation(FOA) att denna åtgärd, som kommer att pågå fram till den 24 september, syftar till att öka medvetenheten om frågan om marint skräp och markera International Coastal Cleanup Day, som firas på lördag.

Starten sker på lördag med "Clean the Coast: from Trafaria to Fonte da Telha", under vilken flera icke-statliga organisationer (NGO), surfskolor och andra lokala enheter har organiserat städningar längs en sträcka på 13 kilometer som täcker 32 stränder, belägna i Almada kommun, i distriktet Setúbal.

Stiftelsen påminner om att marint skräp utgör ett hot mot den biologiska mångfalden, människors hälsa och ekonomin.

"Cirka 80 procent av det skräp som finns i marina ekosystem härrör från mänskliga aktiviteter på land och endast cirka 20 procent kommer från aktiviteter som är direkt kopplade till havet. Att städa och övervaka skräp på stränderna är grundläggande för att öka medvetenheten bland befolkningen om omfattningen av detta problem."

Sedan 2019 har mer än 250 ton marint skräp samlats in i Portugal, med deltagande av mer än 18 000 volontärer i 625 åtgärder, enligt uppgifter från stiftelsen.