Statschefen talade vid ett möte med företrädare för den portugisiska gemenskapen i Montreal, den första punkten i hans officiella besök i Kanada.

Inför några hundra personer, i salongen på ett hotell i Montreal, frågade republikens president: "Var inte ointresserad, var inte främmande för oron för valet i Portugal. Jag talar mycket fritt, jag har inte längre några val framför mig. Därför är det viktigt att ni deltar. Ert deltagande ger er mer styrka i Portugal och mer styrka här. Det är mycket viktigt."

Statschefen lyfte fram kanadensisk turism i Portugal och, bland dessa, framhöll närvaron av "portugisiska-kanadensare som anländer och antingen redan hade uppehållstillstånd eller började ha ett nytt uppehållstillstånd och investerar i Portugal".

"Detta är en ny verklighet, det är en verklighet som växer. Det är inte bara vad vi är skyldiga genom historien till vad de skickar från sina besparingar, det är tron på att bidra till dagens Portugal och framtidens Portugal", tillade Marcelo Rebelo de Sousa, med tanke på att "detta är ovärderligt".

Relaterade artiklar: Presidenten inleder besök i Kanada