Fackföreningarna kräver bättre arbetsvillkor, löneökningar, royaltybetalningar och skydd mot användning av AI, och SAG-AFTRA säger att deras skådespelare är redo att hålla ut i ytterligare 6 månader.