Enligt en rapport från ECO förväntas en liter diesel, det mest använda bränslet i Portugal, stiga med sex cent och bensin med en halv cent.

När du tankar på måndag kommer du att få betala 1,812 euro per liter enkel diesel och 1,884 euro per liter enkel 95-bensin, med hänsyn till de genomsnittliga värden som tillämpas vid pumparna på måndagar och som offentliggörs av generaldirektoratet för energi och geologi(DGEG).

Man måste gå tillbaka till den 7 november förra året för att hitta högre dieselpriser.