Han förklarade motivationen bakom detta stunt som att göra något för att hjälpa, vilket han anser vara en större drivkraft i sin stigande ålder än att sträva efter fara som han gjorde i sin tidigare karriär.