Den franska regeringen försvarar förbudet med att det är motiverat enligt principen om jämlikhet under sekularism, medan ett stort antal franska muslimer hävdar att det är en kränkning av deras personliga frihet att bära klädesplagget.