Ribau Esteves reste till Italien där han togs emot av Pierpaolo Campostrini, generaldirektör för "Consortium for the Coordination of Research Activities on the Venice Lagoon System" (CORILA), som består av den regionala regeringen, Venedigs kommunfullmäktige och flera italienska och multinationella företag.

Denna enhet har till uppgift att övervaka och delta i utformningen och samförvaltningen av projekt och arbeten på Venedigs diken, det s.k. MOSE-systemet, samt andra verksamheter som är under utveckling inom ramen för stadens hållbarhet.

"Kunskap om MOSE-systemet är av yttersta vikt för att fördjupa arbetet med att definiera lösningar för försvaret av territoriet i Ria de Aveiro och särskilt staden Aveiro, och ett åtagande om samarbete har gjorts i detta sammanhang på politisk och teknisk nivå", betonar den portugisiska borgmästaren.

Ribau Esteves säger till Lusa att de två städerna har "intressanta affiniteter" och tillägger att efter besöket kommer en annan mer teknisk resa att planeras, för att besöka MOSE-systemet på plats, och sedan kommer en delegation till Aveiro för att upptäcka verkligheten i Ria de Aveiro-kanalerna.

"Syftet med detta institutionella, politiska och tekniska samarbete är att kunna hitta idéer och bidrag av teknisk karaktär, i form av lösningar, som hjälper oss att fatta bra beslut", förklarade Ribau Esteves.

Innan något arbete påbörjas vill Ribau Esteves fördjupa samarbetet med de italienska myndigheterna, särskilt när det gäller de ingenjörstekniker som används för att försvara Venedig, vilket kan visa sig användbart.

"Verkligheten är ett annat hav, Medelhavet och Adriatiska havet, det är inte Atlanten, men det är ett konkret fall (MOSE-systemet), som vi måste reflektera över och diskutera", avslutade borgmästaren.