Under samma period - som omfattar jämförbara uppgifter i hela Europa - investerade Portugal mer än tre gånger så mycket i vägar som i järnvägar: 23,4 miljarder euro jämfört med 7,7 miljarder.

Den icke-statliga organisationen framhåller också att de analyserade europeiska länderna (EU, Norge, Schweiz och Storbritannien), trots varningar om klimatförändringarna och dess konsekvenser sedan 1990, behöll investeringsfokus på att utvidga vägnätet (1,5 miljarder euro), till nackdel för tåget (930 miljarder på järnvägar), en skillnad på 66% mellan de två alternativen.

Mellan 1995 och 2018 hade Portugal den tredje högsta tillväxten, i absoluta tal, av motorvägar i Europa, efter Spanien och Frankrike.

När det gäller minskningen av järnvägsnätet hade Portugal den tredje största minskningen, efter Lettland och Polen.

Den icke-statliga organisationen betonar att sedan 1995 har antalet passagerare på portugisiska tåg minskat och åtta linjer (totalt 460 kilometer) har avaktiverats, vilket påverkar ett uppskattat antal på 100 tusen personer.

Järnvägspass

På den positiva sidan applåderar Greenpeace skapandet av det nya nationella järnvägspasset som sedan den 1 augusti tillåter en passagerare att resa - för 49 euro - på regionala tåg över hela det nationella territoriet (inte tillämpligt på interregionala och stadståg).

Miljöorganisationen insisterar också på behovet av att investera i förbindelser mellan Portugal och Spanien, nämligen Lissabon-Madrid, och påminner om att det bara finns ett direkttåg mellan Porto och Vigo.