Enligt uppgifter från SEF och rapporterade av Lusa, i juli, investeringar genom uppehållstillstånd för investeringsverksamhet (ARI) även känd som den gyllene visum program, uppgick till 57,2 miljoner euro. Detta belopp är 30% mer än ett år tidigare, men 27% mindre än de 79,8 miljoner euro som registrerades i juni i Portugal.

I juli var det land som hade flest medborgare som fick ett gyllene visum i Portugal USA, med 16 tillstånd som beviljades under månaden.

SEF-data visar att efter USA var det sedan Filippinerna 13, Storbritannien 10 och sedan Brasilien och Sydafrika med nio vardera.

I juli beviljades totalt 61 gyllene visum enligt kriterierna för förvärv av fast egendom, vilket motsvarar totalt 41 miljoner euro, varav 7,8 miljoner euro i investeringar genom programmet motsvarade inköp för stadsrehabilitering.

Ansökningar om beviljande och förnyelse av uppehållstillstånd för investeringsverksamhet förblir giltiga, inklusive de som "väntar på förhandskontrollförfaranden i de kommunala kamrarna" den dag då lagen träder i kraft.

Beviljande eller förnyelse av uppehållstillstånd för familjeåterförening är också undantagna från den antagna begränsningen.