Det handlar om en rapport från gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen i Europaparlamentet, som bygger på beräkningar om en förmögenhetsskatt på 0,5 procent för de rikaste i Europeiska unionen (EU), liknande den som antogs i Spanien i början av detta år (en tillfällig solidaritetsskatt på stora förmögenheter, som överstiger tre miljoner euro).

Enligt de europeiska grönas beräkningar i dokumentet skulle Portugal kunna få in totalt 3,7 miljarder euro till den offentliga budgeten genom att tillämpa en måttlig och progressiv förmögenhetsskatt, ett värde som motsvarar 1,55 % av bruttonationalprodukten (BNP).

Dessutom "genom att sätta stopp för skattemissbruket av rika individer som gömmer sina förmögenheter i hemliga jurisdiktioner, skulle Portugal kunna återfå 473 miljoner euro i skatteintäkter", tillägger parlamentsgruppen.

Genom att börja räkna med dessa totalt 4,2 miljarder euro skulle Portugal, enligt de europeiska gröna, kunna täcka "62% av de åtgärder för energitillgänglighet som nyligen infördes av regeringen" eller "26% av landets hälsokostnader som skulle göra det möjligt för Portugal att anställa ytterligare 214 019 sjukhussköterskor".

Budgeten skulle också göra det möjligt att till exempel "betala lönerna för 125 258 grundskolelärare" eller stödja "83% av transportbudgeten", säger de.