Nya uppgifter visar att Portugal är det sjätte landet i Europa där arbetsveckan är som längst.

"År 2022 var den normala arbetsveckan bland personer i åldern 20-64 år i Europeiska unionen (EU) 37,5 timmar", sade Eurostat.

Som jämförelse arbetar arbetstagare i Portugal i genomsnitt 39,9 timmar per vecka, det vill säga nästan två och en halv timme mer än genomsnittet för gemenskapsblocket, enligt ECO.

Portugal är bland de länder där arbetsveckan är längst och upptar sjätte plats i tabellen. Endast i Serbien (43,3 timmar), Grekland (41 timmar), Polen (40,4 timmar), Rumänien och Bulgarien (båda 40,2 år) arbetar arbetstagare fler timmar per vecka än i Portugal, betonar statistikkontoret.