I ett uttalande presenterar föreningen åtgärder som skulle uppmuntra till minskade utsläpp av växthusgaser och ber regeringen och parlamentet att inkludera dem i nästa statsbudget.

En av åtgärderna skulle leda till en gradvis pensionering av äldre fordon, genom ett program som skulle inkludera erbjudande om kollektivtrafikpass i upp till 10 år för deltagarna. Det skulle inkludera storstadsområden och intercitysamhällen och alla befintliga kollektivtrafikmedel.

I nästa budget, säger Zero, är det viktigt att det finns ökade investeringar i program för nya kollektivtrafikstjänster och minskningen av biljettpriserna i passersystemet.

Förändringar av vägtullar

Ett annat förslag från Zero för att minska utsläppen är att förändra vägtullarna, så att priserna varierar beroende på fordonens vikt och inte, som idag, axelhöjden och det totala antalet axlar.

Eftersom tyngre fordon "orsakar mer omfattande slitage på vägytor, utgör större risker vid olyckor (för till exempel fotgängare) och har ett större ekologiskt fotavtryck från tillverkningen", förklarar Zero.

I uttalandet förklarar Zero att av den totala fordonsskatten (ISV) representerade cirkulationsskatten (IUC) och skatten på petroleumprodukter (ISP) 9,2% och 7,0% av skatteintäkterna 2021 och 2022, och att bränsleförbrukningen nådde maximala nivåer under de senaste 11 åren under de första sex månaderna av 2023.

Föreningen föreslår därför att fordonsvikt integreras som ett kriterium i ISV och IUC, och erkänner att "motorkapacitetskriteriet är föråldrat", eftersom det inte återspeglar miljöpåverkan på ett bra sätt.

Föreningen föreslår att den avgift som ska betalas börjar på fem euro för varje kilogram över 1 500 kilogram och ökar till 10 euro per kilogram för vikter över 1 700 kilogram.

Skatteförmåner

"Många företag erbjuder fordon och bränslekuponger till sina anställda istället för att erbjuda passet och komplettera med ett månadsbelopp som ska spenderas på elektriska och/eller mjuka mobilitetstjänster. Företag som gör detta kan inte offentligt hävda att de bryr sig om hållbarhet samtidigt som de bidrar till att förvärra landets största problem när det gäller att bidra till klimatförändringarna", säger Zero också i uttalandet.

Miljöorganisationen föreslår att företag från och med 2028 inte längre ska kunna ådra sig kostnader som förvärv av fordon som inte är 100% elektriska, vägtullar, parkering och bränsle, för att betala mindre skatt, och vill i nästa budget se en minskning med 25% av avdraget för denna typ av kostnader från skattebasen.

Föreningen föreslår också att minst 10% av ISP-, ISV- och IUC-intäkterna ska avsättas till elektrifiering av flottan. Och att stöd för skrotning av gamla fordon och elektrifiering bör fokusera på fordonsflottor med hög användningsgrad.

Och staten, betonar han, "måste börja med att föregå med gott exempel genom att sluta köpa in fordon som inte är 100 % eldrivna från 2024 och framåt".