CIVISA:s ordförande Gabriela Queiroz berättade för Lusa att den seismiska krisen i São Jorge började den 19 mars 2022 på grund av "seismiska värden långt över det normala" och "indikatorer som visade förekomsten av deformation".

Varningsnivån, som låg på V4 (den högsta beredskapsnivån), har gått från V3 (tecken på hög aktivitet) till V2 (tecken på måttlig aktivitet), enligt den regionala regeringen.

"Det vi har sett är att seismicitetsnivåerna har minskat under de senaste sex månaderna. Även om de fortfarande ligger över det normala, har vi inte, i andra parametrar, någon indikator på avvikande beteende", förklarade Gabriela Queiroz.

Universitetsprofessorn, med en doktorsexamen i vulkanologi, varnade dock för att det vulkaniska systemet fortsätter att "visa tecken på instabilitet", trots att det "inte är så uppenbart".

"[Sänkningen av varningsnivån] innebär naturligtvis inte att toppar med större seismisk aktivitet och högre energitoppar inte kan inträffa. Jordbävningar som upplevs av befolkningen kan inträffa", sade hon.

CIVISA:s ordförande betonade att "situationen alltid kommer att omprövas" om det behövs, men avvisade "helt" att den seismiska krisen skulle vara över och betonade att sänkningen av varningsnivån också beror på "frånvaron" av indikatorer som deformation av jordskorpan och utsläpp av vulkaniska gaser.

"Vi är på väg mot en V2. Vi rör oss inte mot en V0. Vad vi säger är att den seismiska aktiviteten faktiskt visar tecken på att minska, men att den fortfarande ligger över normala parametrar", betonade hon.