Som svar på IL-ledamoten Bernardo Blanco i parlamentsdebatten om tillståndet i Europeiska unionen (EU) avvisade statssekreteraren för Europafrågor, Tiago Antunes, att det brev som skickades till Europeiska kommissionen var en "begäran om hjälp".

"Portugal gjorde inte en begäran om hjälp till Europeiska kommissionen, Portugal skickade ett brev med förslag till prioriteringar som vi anser bör vara europeiska prioriteringar", sade han.

Regeringstjänstemannen ville också klargöra "ett andra missförstånd" i denna fråga, med hänvisning till kritik om att regeringen försökte "lindra ansvar och kasta lösningen av detta problem till EU" genom att skicka brevet.

"Varje någorlunda uppmärksam tittare har sett att regeringen agerar i bostadsfrågor och det har funnits en bred debatt i det portugisiska samhället om de åtgärder som regeringen har antagit: vissa håller med, andra inte, (...) nu finns det ingen brist på åtgärder", sade han.

Tiago Antunes gav exempel på de åtgärder som godkänts av ministerrådet och beskrev dem som "mycket relevanta för att hjälpa portugiserna att möta de ökade kostnaderna för bostäder".

"Det råder ingen brist på statliga åtgärder på detta område. Det är ett i huvudsak nationellt område där regeringen agerar, men eftersom det är något som är övergripande för alla europeiska länder, är det vettigt att Europeiska kommissionen studerar och föreslår initiativ på detta område", betonade han.