På journalisternas fråga om denna hypotes svarade statschefen: "Jag inser att det är en hypotes som regeringen har öppnat för en total privatisering".

"Jag insåg också vad jag redan hade sagt flera gånger, att det finns fler intresserade parter än jag trodde, vilket innebär att det är en intressant verksamhet. Det är inte bara klassikerna, utan det finns andra. Det är ett gott tecken", ansåg han.

På frågan om han har några invändningar mot en eventuell total privatisering av TAP, svarade Marcelo Rebelo de Sousa: "Om det är ekonomiskt, finansiellt, från en portugisisk synvinkel, den bästa lösningen, är det den bästa lösningen".