Det andalusiska företaget har redan sina egna expansions-, tekniska och administrativa avdelningar i Portugal, som leds från huvudkontoret i Lissabon, och har satt upp målet att öppna 50 stationer i landet fram till 2025.

"Portugal är vårt företags första steg mot att växa utanför Spanien. Vi utesluter inte möjligheten att inom några år exportera vår modell till andra europeiska länder för att fortsätta växa internationellt", förklarade gruppens ordförande, Manuel Santiago , i samband med presentationen av sin strategiska plan.

Petroprix sade att man kommer att kopiera den affärsmodell man har i Spanien, med automatiska servicestationer med egen teknik som är mellan 10 och 20 cent billigare än den traditionella modellen.

Samtidigt syftar expansionen i Latinamerika, genom Chile och Panama, till att öka graden av begränsad konkurrens som finns på dessa marknader, till förmån för konsumenterna.

År 2022 kommer Petroprix försäljning att överstiga 700 miljoner euro, dubbelt så mycket som 2021.