Branden, som bröt ut i Odemira (Beja), men spred sig till kommunerna Aljezur och Monchique (båda i distriktet Faro), påverkade hela omgivningen i Algarve-staden Odeceixe och delar av Rota Vicentina gång- och cykelväg, som ordföranden för RTA, André Gomes, klassificerade som ett "strategiskt" erbjudande inom naturturismsegmentet.

André Gomes förklarade för Lusa att besöket ingick i programmet för det "decentraliserade" månadsmöte som den nuvarande verkställande kommittén för RTA inledde när den tillträdde.

Dessa åtgärder syftar, förklarade han, till att "lyfta fram goda exempel, kvaliteten på erbjudandet", men också att ta itu med några "aktuella" frågor, till exempel frågan om de effekter som branden i augusti hade på Algarves turistinfrastruktur.

André Gomes betonade att "den mest betydande effekten" i Algarve "var just på dessa delar av Vicentina-rutten, nämligen i Odeceixe-området", där hela landskapet är bränt.

Efter branden bedömdes skadorna och resultaten överfördes till regeringen, som nu arbetar med lokala och regionala enheter för att definiera stödmekanismer för återhämtning av drabbade områden och aktiviteter, såsom turism, noterade han.

Målet med detta arbete är att "så snabbt som möjligt, tillsammans med föreningen Rota Vicentina, återställa infrastrukturen i form av skyltar, vägmarkeringar och i synnerhet en gångbro i trä, som till slut brann ner och skadades helt av branden", påpekade han.

RTA:s ordförande påminde om att september och oktober är den period på året då "segmentet naturturism, cykelvägar och vandringsleder har större efterfrågan från turisterna" och betonade att Rota Vicentina fortsätter att vara eftertraktat, trots effekterna av branden.