I ett uttalande säger ENSE att man har förseglat stationen, vars exakta plats man inte anger, och att den har "avlägsnats helt, vilket garanterar säkerheten för de boende i området".

Åtgärder vidtogs också för att demontera stationen, som inte var licensierad, inte hade obligatorisk ansvarsförsäkring och inte hade något tillstånd att använda LPG-tanken (ESP).

Lusa försökte ta reda på platsen för den stängda stationen, men en officiell ENSE-källa vägrade att avslöja denna information och betonade att inspektionsåtgärderna syftar till att klargöra befolkningen om dessa fall, men utan att orsaka oro.