Enligt INE omsattes 33 624 bostäder i Portugal mellan april och juni 2023, varav 31 089 såldes till köpare med skatterättslig hemvist i Portugal. Detta är en minskning med 23,8% jämfört med föregående år och en minskning med 2,8% jämfört med föregående kvartal.

"Under denna period minskade försäljningen av bostäder till köpare med skatterättslig hemvist utanför det nationella territoriet med 8,9%, till totalt 2 535 enheter, vilket motsvarar 7,5% av totalen, den högsta andelen i serien som startade under första kvartalet 2019", konstaterar INE.

Bland "utländska" transaktioner som hänvisar till köpare med skatterättslig hemvist utanför det nationella territoriet visade för andra kvartalet i rad olika beteenden i de två analyserade kategorierna.

Köp av skattepliktiga köpare som ingår i kategorin andra länder ökade med 10,8% till 1.361 bostäder.

När det gäller det belopp som investerats i förvärv av bostäder av medborgare bosatta i Portugal, översteg det 6,0 miljarder euro. Till detta belopp måste vi lägga det belopp som spenderas av utländska medborgare i EU (349,2 miljoner euro) och andra länder (522,1 miljoner euro).