Enligt Japan Times har Shibuyas berömda scramble-korsning blivit den självklara platsen för ungdomar, lokalbefolkning och turister, med tusentals människor som trängs i området och gör det nästan omöjligt att flytta på sig.