Republikens president hade lagt in sitt veto mot programmet, men det har nu godkänts utan ändringar.

I och med att den nya lagen träder i kraft kommer nya ansökningar om uppehållstillstånd för investeringsverksamhet inte att accepteras, vilket inte påverkar möjligheten att förnya redan beviljade tillstånd.

Ansökningar om beviljande och förnyelse av uppehållstillstånd för investeringsverksamhet förblir giltiga, inklusive de som "väntar på förhandskontrollförfaranden i kommunfullmäktige" det datum då lagen träder i kraft.

Beviljande eller förnyelse av uppehållstillstånd för familjeåterförening är också undantagna från den antagna begränsningen.

Oppositionspartierna lade fram mer än 320 ändringsförslag för omröstning i plenum, vilka alla förkastades av de socialdemokratiska ledamöterna och, beroende på fallet, av andra parlamentsgrupper.