Här är vad du behöver veta enligt Postal.

Bilförsäkring

En av de viktigaste förändringarna gäller bilförsäkringens dekal. Fram till nyligen var det obligatoriskt att ha ett märke på vindrutan som bevisade att fordonets försäkring var giltig. Avsaknad av detta kunde resultera i böter från 250 euro.

Detta krav har dock upphävts, vilket innebär att det inte längre är nödvändigt att ha försäkringsstämpeln på vindrutan. Istället kan bilister visa upp ett dokument som bevisar försäkringens giltighet när myndigheterna begär det.

Inspektion av bilen

En annan viktig förändring skedde 2012, då bilbesiktningsdekalen på vindrutan inte längre var obligatorisk. Förare är dock fortfarande skyldiga att ha formuläret för fordonsbesiktning i sin ägo.

Om du inte har med dig blanketten när du blir ombedd att göra det kan du få böter på mellan 60 och 300 euro. Lagstiftaren erbjuder dock en period på åtta dagar för att lämna in blanketten till den myndighet som anges av inspektionsagenten, vilket minskar böterna till belopp mellan 30 och 150 euro.

Det är viktigt att betona att avsaknad av obligatorisk inspektion kan leda till mycket högre böter, mellan 250 och 1250 euro. Därför är det viktigt att hålla besiktningsdatumen för att garantera trafiksäkerheten.

Andra obligatoriska dokument

Förutom stämplarna på vindrutan finns det andra obligatoriska trafikdokument som alla förare måste ha uppdaterade för att undvika böter.

- Körkort. Det måste vara giltigt och överensstämma med den fordonskategori du kör.

- Medborgarkort eller personlig identitetshandling. Du måste ha en giltig personlig identitetshandling, t.ex. ett medborgarkort eller pass, i din ägo.

- Grönt kort. Om du planerar att köra ditt fordon utomlands behöver du ett grönt kort, som är ett bevis på internationell bilförsäkring.

- Dokument för enstaka bil (DUA). Om ditt fordon är äldre behöver du DUA eller registreringshäftet och titeln.

- Formulär för obligatorisk besiktning. Även om förseglingen på vindrutan inte längre är obligatorisk, är fordonets inspektionsformulär viktigt.

- Intyg om bilförsäkring. Detta dokument är nödvändigt för att bevisa att fordonet är försäkrat.

Om något av dessa dokument saknas kan det leda till böter på 60 euro per saknat dokument. Om du visar upp dokumenten inom åtta dagar kan böterna sänkas till 30 euro per dokument.