Det gröna ljuset meddelades i ett uttalande från Europeiska kommissionen, eftersom det är ett projekt som stöds av gemenskapsstöd, med noten som anger att "EIB godkände ramfinansiering på upp till 1,7 miljarder euro för Solaria, avsedd att stödja byggandet av cirka 120 solcellsanläggningar, belägna främst i Spanien, samt i Italien och Portugal".

Enligt Bryssel kommer solcellsanläggningarna att ha en total kapacitet på cirka 5,6 gigawatt och kommer att producera cirka 9,29 terawatt per år. De ska tas i drift i slutet av 2028.

"Denna verksamhet kommer att stödja uppnåendet av EU:s politiska mål enligt den europeiska gröna given och [den europeiska energi]REPowerEU-planen, tillhandahålla el som motsvarar den genomsnittliga årliga efterfrågan hos cirka 2,5 miljoner hushåll och minska växthusgasutsläppen växthusgaser i cirka tre miljoner ton koldioxid per år", betonar gemenskapens verkställande direktör.

Bryssel tillägger att mer än en tredjedel av den installerade kapaciteten kommer att finnas i mindre utvecklade regioner, med en BNP per capita under 75% av EU-genomsnittet.

Enligt EIB:s beräkningar kommer anläggningsfasen att innebära att 11 100 arbetstillfällen skapas i de berörda områdena.

Projektet stöds av InvestEU-programmet, som tillhandahåller långsiktig finansiering genom att mobilisera offentliga och privata medel för att stödja EU:s politiska prioriteringar.

Inom ramen för programmet genomförs InvestEU-fonden genom finansiella partner som investerar i projekt med hjälp av EU:s budgetgaranti och på så sätt mobiliserar minst 372 miljarder euro i ytterligare investeringar.