Ömsesidighetsavtalet undertecknades av den portugisiske infrastrukturministern João Galamba, transportministern Renan Filho och den brasilianske ambassadören Raimundo Carreiro.

Med det nya avtalet som undertecknats mellan regeringarna i Brasilien och Portugal kommer det inte längre att vara nödvändigt att utbyta kvalifikationsdokument. Brasilianare som är bosatta i Portugal kommer att kunna använda sitt nationella körkort (CNH) fram till det ursprungliga utgångsdatumet när de kör fordon i landet.

På samma sätt, på grund av principen om ömsesidighet, kommer portugisiska personer som bor i Brasilien också att kunna köra på brasilianskt territorium.

"Med undertecknandet av avtalet mellan Republiken Portugal och Förbundsrepubliken Brasilien om ömsesidigt erkännande av körkort, intensifierar de två länderna befintliga band av vänskap och samarbete", sade João Galamba.