"Turistindikatorn förutspår att cirka 556,5 tusen övernattningar i turistboende kommer att ha registrerats i hela regionen i augusti", läser en publikation av SREA, publicerad på sin webbplats, med hänvisning till övernattningar på hotell, traditionell, landsbygdsturism och lokalt boende.

Enligt SREA:s turistaktivitetsrapport för augusti 2022 registrerade regionen 475 422 övernattningar den månaden, ett antal som redan hade överträffat siffran för augusti 2019 (466 522), före covid-19-pandemin.

Jämfört med augusti 2022 pekar SREA:s beräkningar på en tillväxt på 17,1 % under 2023.