Enligt generaldirektoratet för livsmedel och veterinära frågor(DGAV): "En revision av det thailändska jordbruksdepartementet ägde rum den 18-21 september som en del av den pågående förhandlingsprocessen för upprättandet av ett fytosanitärt protokoll mellan DGAV och den thailändska motparten".

I detta sammanhang besökte det thailändska revisionsteamet fruktodlingar och fruktcentraler i den västra regionen, tillsammans med DGAV och det regionala direktoratet för jordbruk och fiske i Lissabon och Vale do Tejo.