Detta trots tidigare uppmaningar från amerikanska lagstiftare att flytta evenemanget på grund av oro över Sydafrikas militära band till Ryssland. Forumet för handel och ekonomiskt samarbete mellan USA och Afrika söder om Sahara kommer att äga rum i Johannesburg den 2-4 november.