"Vi kommer att få en minskning med 30% jämfört med nuvarande priser på vägar som A22, A23, A24, A25, A4, A13 och A13-1", sade tjänstemannen.

Beslutet fattades idag vid ett möte i ministerrådet, som fortfarande pågår och syftar till att återställa "territoriell rättvisa" i inlandet.

Enligt ministern kommer rabatterna att träda i kraft i januari 2024 och gälla för fordon i klass 1, 2, 3 och 4.

Denna åtgärd innebär en årlig utgift för staten på cirka 72 miljoner euro, tillade infrastrukturminister João Galamba.