Förväntningarna är att kunna vaccinera mellan 2 och 2,5 miljoner människor, enligt den biträdande generaldirektören för hälsa, André Peralta Santos,

Vaccination kommer att utföras för personer under 60 år med riskpatologier, gravida kvinnor och yrkesverksamma inom hälsovårdstjänster (offentliga och privata) och andra hälsovårdstjänster, studenter i kliniska praktikplatser och brandmän som deltar i transport av patienter och vårdgivare till beroende personer.

Det kommer också att finnas vaccination i hemmen, i det integrerade nätverket för kontinuerlig vård och i fängelser som utförs av personal från National Health Service.

Apotek i närområdet kommer att administrera Covid-19-vaccinet till personer över 60 år för första gången, med cirka 6 000 apotekare som är kvalificerade att göra det på de mer än 2 300 apotek som anslöt sig till säsongsvaccinationskampanjen 2023/2024.

Manuela Pacheco, ordförande för den portugisiska apoteksföreningen(AFP), sade till Lusa-byrån att "allt är klart" för att börja vaccinera och att följsamheten har varit "mycket hög".