I rapporten om olycksfrekvens och väginspektioner rapporterar National Road Safety Authority(ANSR) att myndigheterna mellan januari och februari inspekterade 69,9 miljoner fordon och upptäckte 592.948 överträdelser, vilket motsvarar en ökning med 19,7% jämfört med samma period föregående år.

Enligt ANSR ökade de olika typerna av överträdelser under årets första sex månader, särskilt de som rörde fortkörning (39,2%), överträdelser för avsaknad av barnstol (30,8%), på grund av bristande försäkring (17,8%), avsaknad av obligatorisk periodisk inspektion (12,2%), alkohol (10,6%) och avsaknad av säkerhetsbälten (8%).

Enligt tabellen från ANSR var det enda bötesbeloppet som minskade under första halvåret det för administrativa förseelser för användning av mobiltelefon under körning, vilket minskade med 2,8%, från 11 609 till 11 280, vilket vände en situation med ökningar.