Detta är ett initiativ som, enligt Ana Bastos, rådgivare för mobilitet och transport i Coimbras kommun, kommer att leda till "en fullständig omformulering av staden".

I dokumentet planeras ett 110 kilometer långt nätverk av strukturella cykelvägar, som kan ha potential att locka ett större antal cyklister och som förbinder staden, mellan viktiga startpunkter och viktiga målpunkter, och 125 kilometer i ett lokalt nätverk.

Den kommunala planen innebär en investering på cirka 25 miljoner euro, men kostnaderna kan bli högre om de är förknippade med ombyggnad av underjordisk infrastruktur, säger rådgivaren. Enligt Ana Bastos kommer genomförandet av nätverket att vara mycket beroende av finansiering, och hon kritiserade det faktum att regeringen 2019 lanserade den nationella strategin för aktiv cykelmobilitet utan ett tillhörande finansiellt paket.