Ingen kärnkraft, inget kol

Portugal har gjort stora framsteg när det gäller att integrera förnybara energikällor i sin elproduktion. Landet har dragit nytta av solenergi, tidvattenkraft, vindkraft och vattenkraftverk. Portugal håller på att bli världsledande när det gäller att utveckla alla former av energioberoende. I slutet av 2021 blev Portugal fritt från kol efter nedläggningen av det 628 MW stora koleldade kraftverket Pego, som ägs privat av energibolaget Tejo Energia. Stängningen av Pego kom bara tio månader efter stängningen av kolkraftverket Sines på 1 250 MW, som ägs av det nationella energibolaget EDP. Ingen kärnkraft, ingen kolkraft. Ibland går framstegen oss förbi, men vi bör vara medvetna om de betydande framsteg som Portugal gör.

Hållbara energimetoder har blivit ett viktigt fokus för många länder världen över. Med den ökande medvetenheten om klimatförändringarna söker länder efter sätt att minska sitt koldioxidavtryck och övergå till förnybara energikällor. Portugal har varit ledande inom hållbar energipraxis, satt upp ambitiösa mål och genomfört politiska åtgärder för att uppnå dem. Jag har tittat på Portugals strategi för hållbar energi, jämfört den med andra EU-länder och tittat på de utmaningar som dessa länder står inför vid övergången till hållbar energi.


Betydande framsteg

Portugal har gjort betydande framsteg när det gäller att uppnå sina mål för förnybar energi, och förnybara energikällor stod för 54 % av landets energiförbrukning 2019. Detta är högre än EU-genomsnittet på 18 %. De senaste siffrorna visar att siffran nu är 60 %. Portugal har också investerat mer i förnybara energikällor än många andra EU-länder, särskilt i vind- och solkraft. Portugal står dock inför utmaningar när det gäller övergången till hållbara energimetoder, bland annat de höga kostnaderna för projekt för förnybar energi och behovet av uppgraderingar av infrastrukturen. Andra EU-länder står inför liknande utmaningar, och vissa länder släpar efter när det gäller att uppnå sina mål för förnybar energi.


Mer än en trend

Portugal verkar förstå att hållbarhet är mer än en trend, det är en vision för framtiden. Under det senaste decenniet har investeringar i denna strategiska utvecklingsväg setts mer som en moralisk skyldighet för både enheter och företag, samt som ett sätt att uppnå en positiv utveckling för deras ekonomi. Portugal har gjort anmärkningsvärda framsteg på detta område tills landet blev ledande inom övergången till förnybar energi. En riktig bedrift för ett litet land.

I januari 2022 producerades 4 085 GWh el på det portugisiska fastlandet, varav 63,64 % kom från förnybara källor: 31,27 % vindkraft, 17,78 % vattenkraft, 6,99 % bioenergi, 3,80 % solenergi och 3,80 % pumpkraft. Portugal är dock fortfarande beroende av importerad gas, eftersom de återstående 36,36 % huvudsakligen kom från naturgas, som stod för 31,27 %. All Portugals naturgas importeras, främst från Algeriet (via en rörledning som går genom Spanien) och från Nigeria (LNG). Vi är inte beroende av president Putin!

Portugal har satt upp ambitiösa mål för förnybar energi och siktar på att täcka 80 % av sitt energibehov med förnybara energikällor senast 2030. För att uppnå detta har Portugal genomfört flera politiska åtgärder, inklusive inmatningstariffer, skatteincitament och subventioner för projekt för förnybar energi. Portugal har gjort stora investeringar i vind-, sol- och vattenkraft, och nu även i tidvattenkraft. Dessutom har Portugal genomfört energieffektivitetsåtgärder, till exempel byggnormer som kräver energieffektiva byggnader och användning av smart grid-teknik för att hantera energiförbrukningen.

Energieffektiva byggnader är en viktig faktor för människor, av vilka många verkar tro att all byggnation är allvarligt otillräcklig på detta område. Detta är helt enkelt inte sant. Äldre byggnader var, och är fortfarande, mycket enkla och utsatta för fukt, kyla och överskottsvärme på sommaren. Men gå tillbaka 100 år eller mer och titta på traditionella byggnader. Dessa är ofta byggda med mycket tjocka väggar och ett minimum av fönster, och är ganska effektiva när det gäller att hålla både varmt och kallt vid lämpliga tidpunkter på året. Om du tittar på en gammal bondgård eller lantlig byggnad måste du se mycket allvarligt på att uppdatera isoleringen. Äldre lokala byggnader lider av fukt, inte minst eftersom de inte har någon effektiv ventilation. Jag bor i en fastighet som är ungefär 15 år gammal, den har hålväggar fyllda med skum. Vi har ingen fukt, den har tvåglasfönster som standard, även om vi behövde uppgradera detta, och är varm på vintern och kall på sommaren, med hjälp av effektiv luftkonditionering med värmepumpar, som är allmänt tillgängliga. Storbritannien försöker fortfarande lagstifta för att få husägare att installera värmepumpar, men här i Portugal är dessa standard.

Under de senaste tio åren har Frankrike, Italien, Spanien och Portugal haft den högsta installationstakten för värmepumpar, och antalet årliga installationer per hushåll har mer än fördubblats under en tioårsperiod.


Fortfarande beroende av importerad el

Portugal behöver fortfarande importera el, främst från Spanien. Men Portugal exporterar också el. År 2021 importerade Portugal el för 1,47 miljarder dollar och blev därmed den 18:e största importören av el i världen. Samma år var elektricitet den 7: e mest importerade produkten i Portugal. Portugal importerar el främst från Spanien (1,47 miljarder USD). År 2021 exporterade Portugal 561 miljoner dollar i el, vilket gjorde det till den 32: a största exportören av el i världen. Samma år var el den 26: e mest exporterade produkten i Portugal. Den huvudsakliga destinationen för elexport från Portugal är Spanien (561 miljoner USD). Vi säljer åtminstone tillbaka nästan 50 % av det vi importerar.

Det hävdas ofta att EDP ägs av kineserna. Detta är långt ifrån sant. Den 4 februari 2022 meddelade China Three Gorges (Europe), S.A. EDP att man, i enlighet med artikel 16 i den portugisiska värdepapperslagen, hade uppnått ett kvalificerat aktieinnehav motsvarande 20,22 % av EDP:s aktiekapital och av respektive rösträtt. China Three Gorges (Europe), S.A. passerade tröskeln på 20 % den 1 februari 2022.


Varför är el så dyrt, skyll på skattebetalarna

Tyvärr har Portugal några av de högsta elpriserna i Europa tack vare skatter. Enligt Eurostat betalar vi 0,2246 euro per kWh här, vilket är 22 % högre än i Storbritannien. Komponenten "skatter och avgifter" i Portugal är en av de högsta i Europa och fördubblar praktiskt taget det slutliga elpriset jämfört med basvärdet i Portugal enligt EDP.

Den andra frågan som ofta ställs är varför el från förnybara energikällor inte är billigare? Det enkla svaret på det är att de företag som installerar och underhåller dem inte är välgörenhetsorganisationer. De överlever genom att göra vinst, vilket verkar rimligt. Tänk också på de kapitalinvesteringar som krävs för att bygga och installera enheterna, oavsett om det är sol-, vind- eller till och med tidvattenkraft. Det gamla uttrycket säger att det inte finns något sådant som en gratis lunch. Sol, vind och tidvatten är gratis, men det är inte den utrustning som behövs för att utnyttja det de producerar. Du kanske tycker att regeringen borde subventionera utrustningen, men det skulle i så fall komma från våra skattepengar.

Hur man än ser på det så räddar förnybar energi vår planet, inte våra fickor.


Author

Resident in Portugal for 50 years, publishing and writing about Portugal since 1977. Privileged to have seen, firsthand, Portugal progress from a dictatorship (1974) into a stable democracy. 

Paul Luckman