Den belgiska koncernen VGP har påbörjat byggandet av en stor logistikplattform i Montijo med namnet VGP Park Montijo. Arbetet ska vara slutfört inom ett år. Detta är koncernens tredje projekt i Portugal, enligt ECO.

"VGP Park Montijo är ytterligare ett viktigt steg mot tillväxten av vår verksamhet i Portugal, särskilt i Lissabonområdet. Vi påbörjade detta arbete och har redan vår första hyresgäst och vi är övertygade om att vi snart kommer att hyra det återstående området", förklarar José Ferreira, landschef på VGP i Portugal, citerat i ett uttalande.

När projektet inleddes var 42% av VGP Park Montijo redan uthyrt och 18 000 kvadratmeter är fortfarande tillgängliga för uthyrning, i områden som kan variera från 5 000 kvadratmeter (minsta yta), upp till hela utrymmet tillgängligt för större lösningar som har anpassats för stora verksamheter. "Anläggningarna erbjuder högkvalitativa förutsättningar för logistik, lagring, kommersiella aktiviteter och tjänster inom lätt industri", skriver koncernen i ett uttalande.