Enligt euronews syftar pilotprojektet till att se om tekniken kan användas av cirka 1 500 andra anläggningar i Arktis och minska deras behov av dieselkraft under de soliga månaderna.