"Efter godkännande av de behöriga myndigheterna meddelar Fnac Darty att man har slutfört förvärvet av MediaMarkt i Portugal, i enlighet med de villkor som kommunicerats", enligt en rapport från ECO.

Företagets verksamhet i Portugal kommer att konsolideras fullt ut i Fnac Dartys räkenskaper från och med den 1 oktober. Under räkenskapsåret 2021-2022 uppgick MediaMarkt Portugals försäljning till cirka 140 miljoner euro.

"Vi är mycket glada över att slutföra detta förvärv i Portugal, ett särskilt dynamiskt europeiskt territorium, och att välkomna 450 nya medarbetare till Fnac Darty-gruppen, specialister inom segmenten elektronik och hushållsapparater", säger Enrique Martinez, verkställande direktör för Fnac Darty.