" Mellan 2020-2022 uppskattades den förväntade livslängden vid födseln för Portugal till 80,96 år, vilket motsvarade en minskning med 0,01 år (0,12 månader) jämfört med föregående period (80,97 år), till följd av ökningen av antalet dödsfall i samband med covid-19 pandemin", avslöjar(INE) i publikationen "NUTS II Mortalitetstabeller - NUTS III Livsförväntningar 2020-2022".

Vid födseln kunde män förvänta sig att leva 78,05 år och kvinnor 83,52 år, vilket i förhållande till de beräknade värdena för 2019-2021 representerade en ökning med 0,01 år respektive en minskning med 0,01 år.

Enligt INE uppskattades den förväntade livslängden vid 65 års ålder under denna period till 19,61 år, 0,01 år (0,12 månader) mindre än de föregående tre åren.

Män i åldern 65 kan förvänta sig att leva i genomsnitt ytterligare 17,76 år och kvinnor ytterligare 20,98 år, en minskning med 0,01 år (0,12 månader) för män, utan att förändras när det gäller kvinnor, jämfört med föregående treårsperiod, säger INE och betonar att "skillnaden mellan livslängd vid 65 års ålder för män och kvinnor 2020-2022 var 3,22 år".