"Vårt förslag är inte ett förbudsförslag. Vad vi vill ha är regelbundenhet. Genom att minska antalet platser där det är möjligt att röka, genom att minska antalet försäljningsställen och genom att likställa tobak [uppvärmd med traditionell] vill vi skydda barn och ungdomar", sade Margarida Tavares.

I en plenardebatt om en förändring som syftar till att införa nya restriktioner för försäljning av tobak och platser där det är möjligt att röka, konfronterades Margarida Tavares med frågor från PSD och PCP om hur dessa förändringar kommer att påverka industrin, särskilt på Madeira och Azorerna, samt vilka åtgärder som är på gång för att hjälpa dem som röker.

"Denna lag utmärker sig för att vara progressiv och för att till och med ha övergångsstandarder som möjliggör anpassning inte bara av samhället utan också av handel och industri", sade hon och påminde om datumen för den nya lagen.

Enligt den föreslagna lagen kommer anläggningar som har sina utrymmen anpassade till nuvarande lagstiftningsförfaranden, den definitiva elimineringen av rökning i slutna områden endast att träda i kraft från 2030, vilket gör det möjligt för dem att återhämta de investeringar som gjorts.

Innan förbudet mot försäljning av tobak kommer att förlängas på platser där rökning är förbjuden och utrymmen där installation av varuautomater är tillåten kommer att omdefinieras.

"Vi ger dem tid att anpassa sig", sammanfattade statssekreteraren.