"Det projekt som nu inletts av det regionala sekretariatet för turism, mobilitet och infrastruktur, genom Portos dos Açores, S.A., är det största projekt som någonsin genomförts i den autonoma regionen Azorerna och kommer att göra det möjligt att tredubbla dockningskapaciteten, garantera nya och bättre villkor för drift och en betydande ökning av hela hamninfrastrukturens kapacitet", säger den regionala regeringen(PSD/CDS-PP/PPM) i ett uttalande som publicerats på dess webbplats.

Enligt meddelandet "är detta arbete, antingen på grund av dess storlek, det syfte det är avsett för eller de naturliga förhållanden som det utsätts för, av extremt hög teknisk komplexitet och innebär en enorm ansträngning för att säkerställa att de tekniska lösningar som utformats för att upprätthålla hamninfrastrukturen på lång sikt är tillräckliga, med hänsyn till de klimatförändringar som redan märks och som förväntas i framtiden".

"Med den nya hamnen kommer varuförsörjningen och det fullständiga återställandet av normal hamnverksamhet att säkerställas, inklusive godstrafik, passagerartransport och andra aktiviteter som är grundläggande för den socioekonomiska utvecklingen på ön Flores", försäkrar verkställande direktören.