I ett uttalande, efter Fitch tillkännagivande om höjningen av Portugals betyg från "BBB +" till "A-" (med stabila utsikter), försvarade finansminister Fernando Medina "den följd av positiva bedömningar av byråernas riskbedömning bekräftar relevansen av den strategi för skuldminskning som regeringen främjar, i syfte att försvara ekonomin".

"Portugal uppnår den bästa riskbedömningen av sin offentliga skuld på 12 år", sade han.

Enligt ministern innebär "återtagandet av en position bland de ekonomier som har den lägsta risken för offentlig skuldsättning lägre räntor för portugisiska familjer och företag".

Fernando Medina förstärkte det argument som han har använt under de senaste månaderna, nämligen att "det är särskilt viktigt att begränsa finansieringskostnaderna i det nuvarande sammanhanget med allmänt stigande räntor".

Beslutet från Fitch kommer efter en höjning av utsikterna från Standard & Poor's (S&P) och en förbättring av DBRS kreditbetyg till "A".

Fitch motiverade beslutet med den "ihållande" minskningen av den offentliga skuldkvoten jämfört med bruttonationalprodukten (BNP) och utvecklingen av budgetbalansen.

Kreditbetyget är en bedömning som görs av kreditvärderingsinstitut och har stor inverkan på finansieringen av länder och företag, eftersom det bedömer kreditrisken.

Relateradartikel - Portugals kreditbetyg höjs till A-