Under presentationen av resultaten av insatsen Summer Safe 2023 vädjade José Luís Carneiro om flexibilitet i nästa års säkerhetsplaner.

Under 2023 resulterade Operation Verão Seguro, vars mål var säkerhet och skydd av medborgare, natur och miljö och under vilken ett samarbetsprotokoll undertecknades mellan PSP och GNR, i 149 åtgärder på nationell nivå, varav 63 i Lissabon, 70 i Porto och 16 i Faro.

"Resultaten är mycket positiva, vilket är anledningen till att vi beslutade att fortsätta med detta program under de kommande åren och [vi] kommer nu under hösten och vintern att förbereda Summer Safe, (...) som har en särskild plan utformad för stränder där det fanns vissa tecken på koncentrationer och stora tillströmningar", säger José Luis Carneiro.

Med tanke på de bränder och fall av räddning av badgäster som inträffade under lördagen och söndagen, lämnade ministern en begäran om utarbetande av säkerhetsplaner för nästa år: "Jag lämnade en vädjan om att vi, i samband med utarbetandet av säkerhetsplanen för badplatser, börjar förbereda flexibilitet i säkerhetsplanerna", påpekade han.

Detta beror på, förklarade han, att när det gäller civilskydd var det nödvändigt att "återaktivera civilskyddsåtgärder, nämligen att skydda skogen mot bränder" med förstärkning av mänskliga och materiella resurser.

"Samma sak måste göras när det gäller att förbereda säkerhetsplaner, inte bara på våra stränder utan även när det gäller säkerheten i våra offentliga utrymmen, eftersom vi bara den här helgen genomförde kontroller på våra flygplatser av över 13 000 medborgare som kom från tredjeländer till Europeiska unionen", sade han.

Detta "återspeglas i arbetsbelastningen för säkerhetsstyrkorna och det är viktigt att dessa säkerhetsplaner har flexibiliteten att anpassa sig till de behov som har upptäckts".