"De bilaterala relationerna är utmärkta och mycket djupgående, särskilt på den ekonomiska sidan. Vi har en mycket stark Nokia-närvaro i Portugal och nu har vi många nystartade teknikföretag (...), men också konsoliderade företag. Det finns en verklig tillväxt", sade Elina Valtonen i en intervju med Lusa i Helsingfors.

När det gäller det finska teknikföretaget, som har cirka 3 000 anställda i Portugal, där man öppnade ett nytt forsknings- och utvecklingscenter förra året, bedömde regeringstjänstemannen denna närvaro som "utmärkt" och betonade att "det förmodligen också är de anställdas val eftersom det är en trevlig plats att arbeta på."

"Politiskt sett tycker jag att det är förvånande hur mycket vi är synkroniserade i Europeiska unionen, trots att vi geografiskt sett befinner oss så långt bort", ansåg ministern och tillade: "Det finns mycket vi kan göra för att fördjupa våra relationer".

Regeringstjänstemannen, som har varit i tjänst sedan juni, sade att hon "ser fram emot" att besöka Portugal i sin nya roll, vilket, sade hon, ännu inte har varit möjligt på grund av kriget i Ukraina.