Kampanjen, som ingår i den nationella inspektionsplanen för 2023 (PNF), kommer att pågå fram till den 9 oktober för att "uppmärksamma förare på riskerna med att köra för fort, eftersom detta är en av de främsta orsakerna till olyckor på vägarna och står för mer än 60% av de registrerade överträdelserna", säger den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR), PSP och GNR, i ett gemensamt uttalande.

De tre enheterna betonar att sannolikheten för dödsfall vid en kollision ökar beroende på den hastighet som fordonen färdas i.

ANSR, PSP och GNR påminner om att för hög hastighet är en säkerhetsrisk och konstaterar att hastigheten är den främsta orsaken till en tredjedel av alla dödsolyckor.

Åtgärden som äger rum från och med idag är den nionde kampanjen för medvetenhet och inspektion av de 11 som planeras enligt PNF 2023, med ytterligare två kampanjer planerade fram till slutet av året.